Licencja 2018

Przedstawiamy procedurę do każdego wariantu

 1. Nie posiadam licencji na 2018 i składam wniosek o wydanie licencji zawodniczej po raz pierwszy
 2. Posiadam licencję na 2018 w PROELIA Warszawa
 3. Posiadam licencję na 2018 w innym klubie strzeleckim i chcę otrzymać licencję zawodniczą w klubie strzeleckim PROELIA Warszawa
 4. Nie posiadam licencji na 2018, ale w 2017 miałem/miałam licencję zawodniczą w klubie PROELIA Warszawa i posiadam wymagany pakiet startów w zawodach
 5. Nie posiadam licencji na 2018, ale w 2017 miałem/miałam licencję zawodniczą w innym klubie strzeleckim i posiadam wymagany pakiet startów w zawodach
 6. Nie posiadam licencji na 2018, ale w roku 2017 miałem/miałam licencję zawodniczą w klubie PROELIA Warszawa, ale nie posiadam wymaganego pakietu startów w zawodach
 7. Nie posiadam licencji na 2018, ale w roku 2017 miałem/miałam licencję zawodniczą w innym klubie strzeleckim, ale nie posiadam wymaganego pakietu startów w zawodach
 8. Nie posiadam licencji na 2018, nie posiadałem/posiadałam też licencji zawodniczej w 2017 w klubie PROELIA Warszawa  – ale posiadałem/posiadałam w klubie PROELIA Warszawa w latach 2016 lub wcześniejszych (kiedykolwiek wcześniej zawodnik posiadał licencję zawodniczą)
 9. Nie posiadam licencji na 2018, nie posiadałem/posiadałam też licencji zawodniczej w 2017 w innym klubie strzeleckim  – ale posiadałem/posiadałam w innym klubie strzeleckim w latach 2016 lub wcześniejszych (kiedykolwiek wcześniej zawodnik posiadał licencję zawodniczą)

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2018

Informujemy, iż składka członkowska za rok 2018 wynosi 350 , z tym że:

 • od 30.06.2018 do 31.10.2018 składka zostaje proporcjonalnie zmniejszona do 175 zł
 • od 01.11.2018 składka roczna wynosi 350 zł i obejmuje resztę 2018 roku i cały 2019 rok (w praktyce dwa miesiące 2018 roku są bezpłatne)

Opłatę należy dokonać na konto klubu

Fundacja Klub Strzelecki Proelia
Al. Solidarności 68/121
00-240 Warszawa
62 1750 0012 0000 0000 3177 9097 (Raiffeisen Bank S.A.).

Składka członkowską za 2019 rok należy opłacić do 15 grudnia 2018 roku.