Zawody sportowe

Klub PROELIA Warszawa organizuje zawody sportowe co tydzień w każdą niedzielę od 12:00 do 16:00 na Strzelnicy FSO (patrz – http://ksproelia.pl/nasza-strzelnica/). W przypadku odwołania zawodów na stronie głównej będzie umieszczony stosowny komunikat.

Wyniki zawodów (tzw. rezultaty) są dostępne pod adresem: http://ksproelia.pl/?s=rezultaty.

UCZESTNICTWO

Uczestniczyć w zawodach mogą osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą PZSS. W zawodach mogą wziąć udział również osoby nieposiadające aktualnej licencji zawodniczej, jednak nie zostaną oni uwzględnieni w klasyfikacji (w rezultatach z zawodów zajmą miejsce PK – Poza Kategorią).

Każda osoba uczestnicząca w zawodach musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią.

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału.

KLASYFIKACJE

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.

NAGRODY

We wszystkich konkurencjach w przypadku udziału w danej konkurencji więcej niż 10 osób rozdane zostaną dyplomy za I, II i III miejsce, dopuszczalne są również puchary i nagrody rzeczowe.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia: w dniu zawodów, godzina określona w ogłoszeniu terminów zawodów.
 • Koniec sprzedaży metryczek następuje na nie wcześniej niż na 1,5 godziny i nie później niż na godzinę, przed końcem zawodów.
 • KS Proelia może ustalić górne limity ilości sprzedawanych metryczek.
 • Zawodnik po zakupie metryczki zobowiązany jest do bezzwłocznego stawienia się na osi.
 • Zawodnik wywołany do startu, który jest nieobecny na osi trafia na koniec kolejki bez gwarancji wzięcia udziału w zawodach tego dnia.
 • Jeśli Sędzia nie  ustala kolejności robią to Zawodnicy między sobą, jednak nie daje to Zawodnikom prawa oczekiwania, że zawody zostaną przedłużone.
 • Zawodnicy mogą powtarzać start, jeśli nie spowoduje to utrudnień w starcie zawodników, którzy jeszcze nie strzelali tego dnia.
 • Poza kolejnością mogą wystartować wyłącznie sędziowie, którzy tego dnia sędziują zawody.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy zgodnie z cennikiem zawodów dostępny na zawodach.

SPRAWY RÓŻNE

 • Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego.
 • Dla osób nie posiadających pozwolenia organizator może wypożyczyć broń, amunicję i inny sprzęt strzelecki – odpłatne według cennika.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

KONKURENCJE STRZELECKIE

Pistolet centralnego zapłonu – Pcz10,

 • odległość 25 m
 • dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk
 • tarcza zgodna z przepisami ISSF
 • nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto)
 • 5 strzałów próbnych, czas 5 min.
 • 10 strzałów ocenianych, czas 10 min.
 • przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38)

Pistolet bocznego zapłonu – Psp10,

 • odległość 25 m
 • dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk
 • tarcza zgodna z przepisami
 • ISSF TS-2
 • nabój .22lr lub .22short
 • 5 strzałów próbnych, czas 5 min.
 • 10 strzałów ocenianych, czas 10 min.

Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 – Pcz10z15

 • odległość 25 m,dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk,
 • tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2,
 • nabój centralnego zapłonu kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto),
 • 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min.,
 • suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika,
 • przestrzeliny oceniane są kalibrem 9,65mm (.38).

Pistolet sportowy 10 z 15 – Psp10z15

 • odległość 25 m
 • dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk
 • tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2
 • nabój .22lr lub .22short
 • 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min.
 • suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika

Karabin klasyczny centralnego zapłonu – Klas10

 • odległość 50 m
 • pozycja leżąca
 • karabin może być podparty w jednym miejscu, miedzy kabłąkiem języka spustowego a zakończeniem lufy
 • kolba może być podparta wyłącznie goła dłonią
 • przyrządy celownicze– mechaniczne
 • 2 tarcze, zgodna z przepisami ISSF do strzelań karabinowych na 50m
 • 5 strzałów próbnych
 • po 5 strzały do każdej z tarcz ocenianych
 • czas 15 minut

Karabin współczesny centralnego zapłonu – Kcz10

 • odległość 50 m,
 • pozycja leżąca,
 • karabin może być podparty w jednym miejscu, miedzy kabłąkiem języka spustowego a zakończeniem lufy, kolba może być podparta wyłącznie goła dłonią,
 • przyrządy celownicze – optyczne lub optoelektroniczne (luneta, kolimator),
 • 2 tarcze, zgodna z przepisami ISSF do strzelań karabinowych na 50m,
 • 5 strzałów próbnych,
 • po 5 strzały do każdej z tarcz ocenianych,
 • czas 15 minut.

Karabin snajperski centralnego zapłonu – Ksnaj100

 • odległość 100 m,
 • pozycja leżąca,
 • karabin może być podparty w jednym miejscu, miedzy kabłąkiem języka spustowego a zakończeniem lufy, kolba może być podparta wyłącznie goła dłonią,
 • przyrządy celownicze – mechaniczne, optyczne lub optoelektroniczne (luneta, kolimator)
 • 2 tarcze, zgodna z przepisami ISSF do strzelań karabinowych na 50m,
 • 5 strzałów próbnych,
 • po 5 strzały do każdej z tarcz ocenianych,
 • czas 15 minut.

Strzelba Brenneke 5 strzałów —Sb5

 • odległość 25 m
 • tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-4
 • 1 strzał próbny
 • 5 strzałów ocenianych-czas 5 min
 • przyrządy celownicze mechaniczne
 • każda strzelba gladkolufowa i amunicja brenneke 12

Strzelba dynamiczna 5 strzałów — Sd5

 • Opis konkurencji: Start przy stanowisku strzeleckim, postawa swobodna stojąc, strzelba oraz pięć naboi leży na stoliku.
 • Przed stanowiskiem strzeleckim znajduje się 6 celów w odległości 15m. Pięć z nich to cele do ostrzelania, szósty to cel „nie strzelać” (no-shoot). Po dźwiękowym sygnale startowym zawodnik ładuje broń pięcioma nabojami (lufa podczas ładowania musi być skierowana w stronę kulochwytu), ostrzeliwuje cele.
 • Nabojów nie wolno ładować bezpośrednio do komory nabojowej – wszystkie muszą zostać załadowane do magazynka.
 • Do ostrzeliwania celów można użyć wyłącznie śrutu, breneka oraz loftki są zabronione, strzelby półautomatyczne są  dopuszczone.
 • Punktacja: przewrócony cel przeznaczony do ostrzelania: 5 punktów; cel do ostrzelania nie przewrócony bądź przewrócony cel „nie strzelać”: -10 punktów;
 • wynikiem zawodów jest factor, czyli suma uzyskanych punktów podzielona przez czas przebiegu w sekundach.
 • Do rankingu rocznego sumowane są punkty procentowe względem zwycięzcy danych zawodów.