Informacje klubowe

Szanowni,

Mieliśmy ostatnio trochę organizacyjnych problemów, ale właśnie porządkujemy wszelkie procesy – tak, żeby Wam się dobrze w klubie uczestniczyło.

1. Egzamin na patent dla klubowiczów KS PROELIA

Wraz z zaprzyjaźnionych klubem KS COVER organizujemy egzamin na patent w dniu 26 maja 2018 r. na Strzelnicy Suchodół – więcej info na https://ksproelia.pl/2018/05/18/101/. Każdy członek klubu z ukończonym stażem i członkostwem dłuższym niż 3 miesiące może podejść do egzaminu – powodzenia dla próbujących! Na najbliższych spotkaniach klubowych zrobimy specjalne spotkania przygotowawcze.

2. Strona klubowa

Po pierwsze, uruchomiliśmy nową stronę internetową https://ksproelia.pl. Na stronie będziemy publikować aktualności, w tym wyniki naszych klubowiczów biorących aktywny udział w współzawodnictwie sportowym. Na stronie będziemy również publikować komunikaty z zawodów (są one dostępne obecnie w biurze strzelnicy). Chcemy doprowadzić do tego, żeby najpóźniej godzinę po zakończeniu zawodów komunikaty lądowały na stronie – pozwoli nam na to nasz nowy system do zarządzania klubem, który właśnie wdrażamy. Na stronie znajdują się również dokładne procedury wyrabiania licencji. Prosimy ich przestrzegać, a nie będzie problemu z uzyskiwaniem licencji.

3. Nowy kierownik klubu

Nowym kierownikiem organizacyjnym klubu został Robert Germański. Zajmuje się on bieżącymi sprawami klubowymi i do niego możecie się zgłaszać we wszystkich tematach na klubowy numer telefonu +48 570 580 600 (będzie on aktywny od przyszłego tygodnia) lub na email poczta@proelia.org.pl. Wprowadzamy także dyżury klubowe – będą się one odbywały w trakcie spotkań klubowych (obecnie spotkania klubowe trwają od 19 do 22 we wtorki i piątki). Można go również spotkać podczas cotygodniowych zawodów strzeleckich w niedzielę od 12 do 16.

4. Licencje zawodnicze

Wciąż otrzymujemy od PZSS licencje zawodnicze. Jeżeli ktoś nie dostał jeszcze licencji – prosimy o emaila na poczta@proelia.org.pl  – udamy się w Twoim imieniu do PZSS i sprawdzimy, dlaczego nie została jeszcze wydana.

5. Spotkania klubowe

Jak było wskazane wcześniej, we wtorki i piątki od 19 organizujemy spotkania klubowe dla początkujących strzelców. Celem tych spotkań jest przygotowanie do patentu strzeleckiego i oczywiście ćwiczenie strzelectwa. Zamierzamy również zebrać Reprezentację strzelecką klubu, tj. grupę osób zainteresowanych poważnym rozwojem w zakresie strzelectwa sportowego i chcącą startować w zawodach strzeleckich w całej Polsce. Należy również wspomnieć o sekcji dynamicznej IPSC prowadzonej przez przez Ignacego Eidrigeviciusa – więcej info na  https://web.facebook.com/sekcjadynamicznaFSO/.

Na tę chwilę to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy na dyżury – tam czas zarezerwowany jest tylko dla Was!