Informujemy, iż roczna składka członkowska wynosi 350 zł, jednak:

od 30.06 do 31.10 składka zostaje proporcjonalnie zmniejszona do 175 zł
od 01.11 składka roczna wynosi 350 zł i obejmuje resztę roku oraz cały kolejny rok (w praktyce dwa miesiące są bezpłatne).
Opłatę należy dokonać na konto klubu.

Stowarzyszenie Klub Strzelecki Proelia
Al. Solidarności 68/121
00-240 Warszawa
31 1050 1012 1000 0090 8065 0972 (ING Bank S.A.).

Składka członkowską za nowy rok należy opłacić do 15 grudnia poprzedniego roku.

W sprawach rozliczenia składki prosimy o kontakt z kierownikiem klubu Robertem Germańskim – telefon 570 580 600.