Informujemy, iż roczna składka członkowska wynosi 350 zł, jednak:
– dla nowo wstępujących:
od 01.12 składka roczna wynosi 350 zł i obejmuje resztę roku oraz cały kolejny rok.

W ramach składki członkowskiej nasi Klubowicze mają prawo do darmowych startów w zawodach strzeleckich organizowanych przez KS PROELIA
(tj.: 4 konkurencje z dowolnej broni własnej lub 2 konkurencje pistoletowe lub rewolwerowe z broni klubowej)

Opłatę należy dokonać na konto klubu:
Stowarzyszenie Klub Strzelecki Proelia
Al. Solidarności 68/121
00-240 Warszawa
31 1050 1012 1000 0090 8065 0972 (ING Bank S.A.).

Składkę członkowską za kolejny rok należy opłacić do 31 stycznia (jeśli składka zostanie opłacona do 15 grudnia – wówczas wynosi 300 zł)

W sprawach rozliczenia składki prosimy o kontakt z kierownikiem klubu Robertem Germańskim – telefon 570 580 600.