Adres strzelnicy klubowej
Strzelnica FSO
wjazd od ulicy Kotsisa
ul. Jagiellońska 88/10B
00-992 Warszawa
Biuro Klubu
570 580 600
poczta@ksproelia.pl

Kierownictwo klubu

Mikołaj HEWELT– Prezes Zarządu
Mariusz KOZERA– Wiceprezes Zarządu
Adam NYK – Kierownik Zawodów

Wpisowe i składka członkowska

Informujemy, iż opłata wpisowa wynosi 250 zł
Składka członkowska za rok kalendarzowy wynosi 350 zł, z tym że:
przy zapisie od 01.12 składka roczna wynosi 350 zł i obejmuje resztę roku i cały kolejny rok (w praktyce 1 miesiąc jest bezpłatny)

Opłatę należy dokonać na konto klubu

Stowarzyszenie Klub Strzelecki PROELIA
Al. Solidarności 68/121
00-240 Warszawa
31 1050 1012 1000 0090 8065 0972 (ING Bank S.A.)
.

Składka członkowską za nowy rok należy opłacić do 15 grudnia poprzedniego roku.

W sprawach rozliczenia składki prosimy o kontakt z Biurem Klubu – telefon 570 580 600.