Adres strzelnicy klubowej
Strzelnica FSO
wjazd od ulicy Kotsisa
ul. Jagiellońska 88/10B
00-992 Warszawa
Rozliczenie Składki
Robert Germański
570 580 600
poczta@proelia.org.pl

Kierownictwo klubu

Mikołaj Hewelt – Prezes Zarządu
Mariusz Kozera – Wiceprezes Zarządu
Robert Germański – Kierownik Klubu
Andrzej Sulich – Kierownik Zawodów

Składka członkowska

Informujemy, iż składka członkowska za rok wynosi 350 zł, z tym że:

od 30.06 do 31.10 składka zostaje proporcjonalnie zmniejszona do 175 zł
od 01.11 składka roczna wynosi 350 zł i obejmuje resztę roku i cały kolejny rok (w praktyce dwa miesiące są bezpłatne)
Opłatę należy dokonać na konto klubu

Stowarzyszenie Klub Strzelecki Proelia
Al. Solidarności 68/121
00-240 Warszawa
31 1050 1012 1000 0090 8065 0972 (ING Bank S.A.).

Składka członkowską za nowy rok należy opłacić do 15 grudnia poprzedniego roku.

W sprawach rozliczenia składki prosimy o kontakt z kierownikiem klubu Robertem Germańskim – telefon 570 580 600.