Zawody

 
 

Wyniki i inne komunikaty

Aby sprawdzić wyniki zawodów oraz śledzić inne komunikaty, sprawdź stronę Komunikaty.

 

I. Organizator

Zawody organizowane są przez Stowarzyszenie Strzeleckie PROELIA, posiadające licencję PZSS o nr LK-1305 z siedzibą: ul. Jagiellońska 88 hala 10B, 00-992 Warszawa,

e-mail: poczta@ksproelia.pl tel. 570 580 600.

II. Cel Zawodów

Celem zawodów jest popularyzacja sportu strzeleckiego, integracja środowisk strzeleckich oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową.

III. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się pod adresem: ul. Jagiellońska 88 hala 10B, 00-992 Warszawa, w terminach wskazanych w kalendarzu Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego:

http://sitemap.wmzss.org/kalendarz-2022.html


• Rozpoczęcie zawodów: godz. 11:00 (ostatnie zapisy: godz. 15:30).
• Zakończenie zawodów: godz. 16.00.

IV. Konkurencje i cennik

 1. Pistolet sportowy – Konkurencja 10-strzałowa
  • Broń – pistolet bocznego zapłonu o kal. 22LR
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
  • Czas – 3 + 10 min
  • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
 2. Pistolet sportowy – Konkurencja 13-strzałowa
  • Broń – pistolet bocznego zapłonu o kal. 22LR, z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 13 z czego do wyniku zaliczane jest 10 najlepszych
  • Czas – 13 min
  • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
 3. Pistolet centralnego zapłonu – Konkurencja 10-strzałowa:
  • Broń – pistolet centralnego zapłonu o kal. do 9 mm
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
  • Czas – 3 + 10 min
  • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
 4. Pistolet centralnego zapłonu – Konkurencja 13-strzałowa:
  • Broń – pistolet centralnego zapłonu o kal. do 9 mm
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 13 z czego do wyniku zaliczane jest 10 najlepszych
  • Czas – 13 min
  • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
 5. Rewolwer bocznego zapłonu – Konkurencja 10-strzałowa
  • Broń – rewolwer bocznego zapłonu o kal. 22LR
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
  • Czas – 3 + 10 min
  • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
 6. Rewolwer bocznego zapłonu – Konkurencja 13-strzałowa
  • Broń – rewolwer bocznego zapłonu o kal. 22LR, z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 13 z czego do wyniku zaliczane jest 10 najlepszych
  • Czas – 13 min
  • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
 7. Rewolwer centralnego zapłonu – Konkurencja 10-strzałowa:
  • Broń – rewolwer centralnego zapłonu o kal. do .38 spec.
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
  • Czas – 3 + 10 min
  • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
 8. Rewolwer centralnego zapłonu – Konkurencja 13-strzałowa:
  • Broń – rewolwer centralnego zapłonu o kal. do .38 spec.
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 13 z czego do wyniku zaliczane jest 10 najlepszych
  • Czas – 13 min
  • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz
 9. Karabin sportowy – Konkurencja 10-strzałowa:
  • Broń – karabinek bocznego zapłonu o kal. 22LR, z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – tarcza KBKS
  • Ilość strzałów – 3 próbnych + 10 ocenianych
  • Czas – 3 + 10 min
  • Postawa – stojąc
 10. Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 10-strzałowa:
  • Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 7,62×39 lub .223 Remington z mechanicznymi przyrządami
  celowniczymi
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
  • Czas – 3 + 10min
  • Postawa – stojąc
 11. Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 13-strzałowa:
  • Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 7,62×39 lub .223 Remington z mechanicznymi przyrządami
  celowniczymi
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 13 z czego do wyniku zaliczane jest 10 najlepszych
  • Czas – 13 min
  • Postawa – stojąc
 12. Strzelba gładkolufowa – Konkurencja 5-strzałowa:
  • Broń – strzelba gładkolufowa
  • Amunicja – breneka (12/70)
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 1 próbny + 5 ocenianych
  • Czas – 6 min
  • Postawa – stojąc
 13. Strzelba praktyczna – Konkurencja 8-strzałowa:
  • Broń – strzelba gładkolufowa
  • Amunicja – breneka (12/70)
  • Odległość – 25 m
  • Tarcza – TS-4
  • Ilość strzałów – 8 z czego do wyniku zaliczane jest 5 najlepszych
  • Czas – 3 + 10 min
  • Postawa – stojąc
Psp 10 45 zł 35 zł
Psp 10 z 13 45 zł 35 zł
Pcz 10 55 zł 35 zł
Pcz 10 z 13 55 zł 35 zł
Rbz 10 45 zł 35 zł
Rbz 10 z 13 45 zł 35 zł
Rcz 10 55 zł 35 zł
Rcz 10 z 13 55 zł 35 zł
Ksp 10 45 zł 35 zł
Kcz 10 75 zł 35 zł
Kcz 10 z 13 75 zł 35 zł
SB 5 70 zł 35 zł
SB 5 z 8 80 zł 35 zł

V. Uczestnictwo, klasyfikacje, rankingi

1) Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim. Osoby takie będą jednak startować poza konkursem i w komunikatach klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami PZSS oznaczane będą jako „PK”. Dopuszczalny jest zakup więcej niż jednej metryczki w danej konkurencji w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku.


2) Klasyfikacje
Prowadzona jest klasyfikacja Pucharu Prezesa KS PROELIA uwzględniająca 4 kategorie:
– 4 konkurencje pistoletowe – Psp 10, Psp 10z13, Pcz 10 i Pcz 10z13;
– 4 konkurencje rewolwerowe – Rbz 10, Rbz 10 z 13, Rcz 10 i Rcz 10z13;
– 3 konkurencje karabinowe – Ksp 10, Kcz10, Kcz 10 z 13;
– 2 konkurencje strzelba gładkolufowa – SB 5, SB 5z8.
Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także Ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.


3) Rankingi
Klasyfikacja prowadzona jest w 4 kategoriach: pistolet, rewolwer, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Rankingi są tworzone dla każdej z poszczególnych konkurencji.
Ranking ogólny dla danej kategorii obejmuje 7 najlepszych sum punktów uzyskanych w konkurencjach w danym dniu oraz wyniki uzyskane w dniu 28.03.2021 r.
Zawodnik, który w danym dniu startowym weźmie udział we wszystkich czterech konkurencjach karabinowych i zajmie we wszystkich czterech pierwsze miejsce otrzyma 400 punktów w rankingu w kategorii karabin. Natomiast zawodnik, który w danym dniu startowym weźmie udział tylko w jednej konkurencji i zajmie w niej trzecie miejsce otrzyma 80 punktów w rankingu w kategorii, w której startował.

VI. Nagrody

W rankingach każdej z konkurencji za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przyznane zostaną puchary i dyplomy.
W rankingu poszczególnych kategorii za zajęcie pierwszego miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

VII. Postanowienia końcowe

Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem ani nadrzędnymi regulaminami PZSS i ISSF rozwiązywane będą przez organizatora zawodów. Protesty należy zgłaszać w formie pisemnej do biura zawodów. Protesty rozpatrywane będą w dniu zawodów tuż po ich zakończeniu.
Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 48 godzin od publikacji wyników na stronie internetowej www.ksproelia.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów.