Kurs „Prowadzący Strzelanie” 10-.11.12.2022r.

SZANOWNI KLUBOWICZE !

informujemy, że w dniach 10 – 11.12.2022 r. na Strzelnicy FSO Gun Range organizowany jest kurs „PROWADZĄCY STRZELANIE”.
Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie” Ligi Obrony Kraju (LOK), potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia
i nadzorowania strzelań z broni:
 • A – pneumatyczna
 • B – palna bocznego zapłonu
 • C – palna centralnego zapłonu
 • D – maszynowa (pistolet)
 • E – samoczynna
 • F – gładkolufowa (powtarzalna – pump action)
 • G – gładkolufowa

Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać patentu oraz licencji PZSS (jednakże wymagane jest doświadczenie w zakresie posługiwania się bronią strzelecką np. posiadacze broni, stażyści i członkowie klubów sportowych, kolekcjonerzy).

W cenie zawarte jest wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie.

Uprawnienie jest bezterminowe !

Wymagania:

 • ukończone 21 lat,
 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną (na miejscu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna),
 • dokonanie opłaty za kurs,
 • zaświadczenie lekarskie uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie (na miejscu będzie lekarz, który będzie mógł wystawić takie zaświadczenie za dodatkowe 50 zł).
Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów strzelectwa z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie szkoleń.

Rozpoczęcie zajęć: w sobotę jak i w niedzielę od 10.00

Informację można uzyskać pod nr tel. 570-580-600
Rejestracja kończy się 08.12.2022 (czwartek) o godz. 20:00
Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres mailowy robger.ksproelia@wp.pl