Kurs „Prowadzący Strzelanie” 18-19.03.2023r.

SZANOWNI KLUBOWICZE !

informujemy, że w dniach 18 – 19.03.2023 r. na Strzelnicy FSO Gun Range organizowany jest kurs „PROWADZĄCY STRZELANIE”.
Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie” Ligi Obrony Kraju (LOK), potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia
i nadzorowania strzelań z broni:
  • A – pneumatyczna
  • B – palna bocznego zapłonu
  • C – palna centralnego zapłonu
  • D – maszynowa (pistolet)
  • E – samoczynna
  • F – gładkolufowa (powtarzalna – pump action)
  • G – gładkolufowa

Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać patentu oraz licencji PZSS (jednakże wymagane jest doświadczenie w zakresie posługiwania się bronią strzelecką np. posiadacze broni, stażyści i członkowie klubów sportowych, kolekcjonerzy).

W cenie zawarte jest wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie.

Uprawnienie jest bezterminowe !

Wymagania:

 – ukończone 21 lat,
 – umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną (na miejscu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna),
 – dokonanie opłaty za kurs,

Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów strzelectwa z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie szkoleń strzeleckich.

Informację można uzyskać pod nr tel. 570-580-600
Rejestracja kończy się 16.03.2023 (czwartek) o godz. 20:00
Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres mailowy poczta@ksaproelia.pl