Kurs „Prowadzący Strzelanie”
22-23.06.2024r.

SZANOWNI KLUBOWICZE !

informujemy, że w dniach  22.06- 23.06.2024 r. na Strzelnicy FSO Gun Range organizowany jest kurs „PROWADZĄCY STRZELANIE”.
Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie” wydanego przez PZSS, potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia
i nadzorowania strzelań z broni pneumatycznej i palnej.

Uczestnikami  szkolenia  mogą być :

  • posiadacze patentu strzeleckiego,
  • osoby posiadające dopuszczenie do posiadania broni,
  • osoby posiadające legitymację sędziego PZSS l
  • osoby posiadające pozwolenie na broń
  • pracownicy służb mundurowych

Koszt kursu to 700 zł

W cenie zawarte jest wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie.

Uprawnienie jest bezterminowe !

Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów strzelectwa z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie szkoleń strzeleckich.

Informację można uzyskać w biurze klubu pod nr tel. 570-580-600
Rejestracja kończy się 21.06.2024r. (piątek) o godz. 20:00
Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres mailowy poczta@ksproelia.pl