LICENCJA KLUBOWA na 2021 rok !!!

SZANOWNI KLUBOWICZE,

informujemy, że Licencja Klubowa KS PROELIA została przedłużona na 2021 rok.

W związku z powyższym, istnieje możliwość przedłużenia licencji zawodniczych na 2021 rok.

Warunkiem przedłużenia licencji zawodniczych jest:

1. Dokonanie opłaty członkowskiej na 2021 rok (300zł jeśli wpłata zostanie dokonana do 15.12.2020 r., 350zł jeśli opłata zostanie dokonana po 15.12.2020 r. – jednak nie później niż do 31.01.2021 r.);

2. Przedłożenie „Wniosku o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim” w wersji papierowej do Kierownika Klubu.

3. Dokonanie opłaty (50zł) za wydanie Licencji Zawodniczej na 2021 rok na konto Klubu.