LICENCJE ZAWODNICZE 2020r.

SZANOWNI KLUBOWICZE !!!

Informuję, że KS PROELIA posiada Licencję Klubową na 2020 rok.

Przypominamy, że oprócz złożenia wniosków elektronicznych poprzez portal PZSS, należy złożyć odpowiednie dokumenty w formie „papierowej” do siedziby Klubu.
1. Dokumenty do wydania "pierwszej" licencji zawodniczej są generowane 
na profilu osobistym założonym na: http://portal.pzss.org.pl
2. Dokumenty na przedłużenie licencji zawodniczej można pobrać z:

https://ksproelia.pl/2019/11/19/przedluzenie-licencji-zawodniczej-2020-rok/

3. Potwierdzenia dokonania opłat, proszę przesyłać na adres mailowy: robger.ksproelia@wp.pl

 

Opłatę za licencję zawodniczą w kwocie 50 zł oraz opłatę członkowską na 2020 rok w kwocie 300 zł (jeśli wpłata zostanie dokonana do 30 grudnia 2019 r.) lub 350 zł (ostateczny termin dokonania opłat to: 29 lutego 2020 r.) należy przelać na konto:

Stowarzyszenie Klub Strzelecki Proelia
Al. Solidarności 68/121
00-240 Warszawa
31 1050 1012 1000 0090 8065 0972 (ING Bank S.A.).