LICENCJE ZAWODNICZE 2024r.

SZANOWNI KLUBOWICZE !!!

Informujemy, że KS PROELIA posiada Licencję Klubową na 2024 rok.

Przypominamy, że oprócz złożenia wniosków elektronicznych poprzez portal PZSS, należy złożyć odpowiednie dokumenty w formie „papierowej” do siedziby Klubu
(lub skan na adres – poczta@ksproelia.pl) 
1. Dokumenty do wydania "pierwszej" licencji zawodniczej są generowane
w profilu osobistym założonym na: http://portal.pzss.org.pl
2. Dokumenty na przedłużenie licencji zawodniczej oraz potwierdzenia dokonania opłat,
proszę przesyłać na adres mailowy: poczta@ksproelia.pl

Opłatę za licencję zawodniczą w kwocie 50 zł oraz opłatę członkowską na 2024 rok w kwocie 350zł (ostateczny termin dokonania opłat to: 31 stycznia 2024 r.) należy przelać na konto:

Stowarzyszenie Klub Strzelecki Proelia
Al. Solidarności 68/121
00-240 Warszawa
31 1050 1012 1000 0090 8065 0972 (ING Bank S.A.).

Uwaga:
Licencje zawodnicze będą przesyłane do zatwierdzenia PZSS po przedstawieniu dokonanych opłat (za licencję zawodniczą jak i opłaty członkowskiej na 2024 rok)oraz przedstawieniu stosownego Wniosku w formie „papierowej” lub przesłanego „skanu” na adres e-mail podany powyżej.

WZÓR PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA 
WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS