MSS KS PROELIA !!!

W tak uroczystym dniu jakim jest 100-tna rocznica Odzyskania Niepodległości, niezmiernie miło jest nam poinformować o powstaniu Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej KS PROELIA (MSS KS PROELIA).

Głównym celem MSS KS PROELIA jest wpajanie jak najlepszych wartości patriotycznych wśród młodzieży, poprzez naukę cierpliwości, koncentracji
i samodyscypliny oraz osiągania właściwych postaw osobowościowych charakteryzujących mistrzów strzelectwa sportowego.

Sekcja umożliwia młodym ludziom rozpoczęcie uprawiania strzelectwa sportowego
oraz doskonalenie umiejętności pod fachową opieką najlepszych trenerów i instruktorów.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne MSS KS PROELIA, odbywać się będą we wtorki
i czwartki od godz. 19:00 do godz.21:00.