WZNOWIENIE SPOTKAŃ KLUBOWYCH !!!

SZANOWNI KLUBOWICZE !!!

Z nieukrywaną przyjemnością pragniemy poinformować, że od dnia 21.05.2020 r. wznawiamy prowadzenie SPOTKAŃ KLUBOWYCH !!!

Przypominamy, że zajęcia prowadzone są we wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 21.00.

Serdecznie zapraszamy !!!

Jednocześnie w związku z panującą pandemią każdy uczestnik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia odnośnie zachowania bezpiecznej odległości, oraz zasłaniania twarzy w ogólnie dostępnych miejscach.

USTALENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE STRZELNICY W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

– SPOTKANIA KLUBOWE PRZEZNACZONE SĄ dla kandydatów i obecnych Członków KS PROELIA;
– na strzelnicy obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania wszystkich obowiązujących zaleceń/zakazów, wprowadzonych z powodu zagrożenia  epidemiologicznego wirusem COVID-2;
– osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązani są do POSIADANIA I używania przez cały czas maseczek lub przyłbic ochronnych;
– stanowiska z płynem do dezynfekcji zlokalizowane są w dyżurce oraz na osi strzeleckiej;
– po wykonaniu strzelania przy zmianie kolejnej osoby na stanowisku lub w przypadku zmiany broni na stanowisku każdorazowo zostanie przeprowadzona dezynfekcja (stanowiska, broni);
– na każdym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba  NADZOROWANA PRZEZ instruktora;
– zabronione jest przebywanie NA STANOWISKU INNYCH osób towarzyszących ;
– wszystkie wydawane przez instruktorów polecenia – muszą być bezwzględnie przestrzegane !

Jeżeli uważasz, że „wirus to ściema” lub „jestem zdrowy i nikogo nie zarażę”
i nie masz zamiaru zasłaniać twarzy,
to niestety musisz poczekać na zniesienie ustalonych ograniczeń.