Zapisy na zajęcia podstawowe Sekcji Dynamicznej KS PROELIA (18.05.2023 – 29.06.2023)

Szanowni Strzelcy,
informujemy o możliwości zapisania się na zajęcia podstawowe Sekcji Dynamicznej KS PROELIA

Zapisu można dokonać online przesyłając zgłoszenie na adres: poczta@ksproelia.pl
Zajęcia obejmują 6 spotkań w czwartki w godz. 18.00 – 20.00
Zajęcia rozpoczynają się dnia 18.05.2022 r. i kończą 29.06.2023r.
Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jednorazowo, w dwóch ratach lub jednostkowo za każde zajęcia.
Szczegółowe informacje, można uzyskać u instruktora Krzysztofa Kaczyńskiego – prowadzącego w/w zajęcia pod Nr tel. 502-262-978

KOSZT KURSU:
Opłata za zajęcia wnoszona przed kursem jednorazowo – 450zł
Opłata wnoszona w II ratach  – 2 x 235zł
Opłata za udział w 1 zajęciach zgłoszona min. 1 dzień wcześniej – 80zł (brak gwarancji miejsca na zajęciach)
Opłata za udział w 1 zajęciach zgłoszona w dniu zajęć – 100zł (brak gwarancji miejsca na zajęciach)

KOSZT ZAJĘĆ DODATKOWYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH
Opłata za 1 zajęcie uzupełniające nieobecność na kursie  – 100zł
Opłata za udział w 1 zajęciach z testem kompetencyjnym –  80zł
Opłata za udział w 1 zajęciach wprowadzających strzelbę/karabin – 80zł
Opłata jednostkowa za zajęcia indywidualne – 150zł/godz.

OPŁATY WNOSZONE SĄ W KASIE KLUBU 


Po ukończeniu zajęć zainteresowani mogą wziąć udział w wewnętrznym teście kompetencji dopuszczającym do udziału w treningach dynamicznych dla średnio zaawansowanych.

Treningi dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych to 1,5 godz. zajęć podczas spotkań we wtorki i czwartki w godz. 20.00 – 22.00
a po indywidualnych uzgodnieniach do godz. 22:30.

KOSZT ZAJĘĆ DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH
Karnet na 12 zajęć ważny 4 miesiące – 600zł
Karnet na 9 zajęć 1,5 godzinnych ważny 3 miesiące – 450zł
Karnet na 6 zajęć 1,5 godzinnych ważny 2 miesiące – 300zł
Karnet na 4 zajęcia 1,5 godzinne ważny 1 miesiąc – 200zł

Opłata za udział w 1 treningu zgłoszony min. 1 dzień wcześniej – 80zł
Opłata za udział w 1 treningu zgłoszony w dniu zajęć – 100zł
Opłata jednostkowa za szkolenie indywidualne – 150zł/godz.

UWAGA
Klubowicze nie posiadający broni własnej, otrzymają na czas zajęć: broń, pas i kaburę oraz amunicję*
*- płatna osobno po cenach klubowych (30% zniżki).