Zmiana terminu Zajęć Klubowych (wrzesień)

Szanowni Klubowicze,
informujemy o zmianie terminu Zajęć Klubowych

We wrześniu Zajęcia Klubowe prowadzone będą we wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 21.00 (wyjątek stanowi środa – 21.09.2022r. wtedy prowadzone będą zajęcia przygotowawcze do egzaminu na patent strzelecki w godz. 17.00-20.00)